14 МарЯк звільнити керівника компанії. Можливості для власників бізнесу


Дата: 14.03.2016

Керівника української компанії i раніше on березы звільнити від виконання обов»язків на підставі компании рішення компанії, але таке рішення компанії автомат не припиняло трудові відносини між компанією в керівником. Щоб розірвати трудові відносини d керівником, необхідно було шукати підстави, які передбачає закона. Ситуація значно полегшувалася, якщо між компанією в керівником укладався трудовий контракт якому можно передбачити додаткові підстави для звільнення, в том числе прийняття компанією рішення про припинення повноважень керівника.

На практиці это право часто нехтували, i розірвати трудовий контракт керівником березы складная, оскільки були відсутні підстави для припинення трудових відносин d керівником, які б відповідали чинному трудового договора законодавству. Навіть якщо такі підстави знаходилися, звільнені керівники часто вважали своє звільнення «незаконним» оскаржували його у суді, вимагаючи відновити їх на посаді в виплатити середню заробітну плату за весь час вимушеного прогулу.

Однак 2014 році в КЗпП України була включена nova підстава для розірвання работы контракт керівниками компаній — «припинення повноважень посадових осіб», а також врегульовані деякі питання матеріальної відповідальності керівників. Компанія тепер у будь-який момент может прийняти корпоративне рішення про усунення керівника від виконання його повноважень в потім звільнити у зв»язку d «припиненням повноважень посадової особи», не конкретизуючи причина звільнення. При цьому компанія має виплатити звільненій особі вихідну допомогу у розмірі меньше, ніж * шестимісячна середня заробітна плата.

Також завдяки змінам в законодавства, запровадженим рамках дерегуляції ведення бізнесу, власники компаній как можуть самостійно визначати, які саме працівники можуть бути віднесені до категорії посадових осіб в їх компанії (додатково до переліку посадових осіб, визначених законом). Відповідно до діючого законодавства, посадовими персонажей компанії є не лише головки членов виконавчого органу, ревізійної комісії в ревізор, ale e головки членов, что якого іншого органу, компанії, але за умови, що такий орган має управлінські повноваження, i його утворення передбачено установчими документов компанії. На даний момент невідомо, як це положення буде застосовуватись на практиці, оскільки судова практика d цього питання ще не сформована.

Матеріальна відповідальність керівників

Що стосується матеріальної відповідальності посадових осіб, вони тепер відповідають для неодержаний компанією прибуток у повному розмірі завданої шкоди. При цьому передбачити додаткові умови відповідальності посадових осіб в установчих документов на импорт.

Этот якщо skoda компанії була заподіяна зайвими грошовими виплатами працівникам, неправильною постановкою обліку i зберігання матеріальних, чи грошових культурних цінностей, або невжиттям необхідних заходів для запобігання неисправностей, посадові человек будет нести обмежену відповідальність у розмірі, який не має перевищувати їх середньомісячну заробітну плату.

На що невдовзі очікувати

Вже через декілька місяців (h 1 травня 2016 року) набирають чинності нові норми, що регулюють питання відповідальності посадових осіб процедуры відшкодування збитків, заподіяних из посадовими персонажей. Посадові человек будет иметь відповідати за збитки, завдані діями, вчиненими d перевищенням або зловживанням службовими повноваженнями, d поданнями недостовірної інформації для прийняття рішення, бездіяльністю, тощо.

Справиться про відшкодування збитків, завданих компанії * посадовою особою (навіть якщо повноваження такої посадової особи вже припинені), будет підвідомчі господарським суды розглядатися за місцезнаходженням компанії.

Новим для українського законодавства в судової практики є те, що таких споров представниками компанії можуть бути * учасники (акціонери), яким сукупно належить певний відсоток устава капіталу компанії, что числі, новые силы відповідні територіальні громади.

Наявність вищезгаданих додаткових важелів контроль керівництва діяльністю українських компаній має стимулювати іноземних інвесторів активніше виходити на український ринок. Ale прийняття нових законів сьогодні вже є недостатнім. Nova законодавство (навіть все досконале) саме по собі не призведе цифры збільшення іноземних інвестицій, допоки не будет вирішені проблем із його практичним застосуванням (першу чергу, суды).

Обсуждение закрыто.